იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა შეუკვეთა და გადაიხადა, ხოლო შემდეგ გადაიფიქრა, კომპანია გააუქმებს შეკვეთას, შეკვთისა და გადახდიდან 20 წუთის განმავლობაში. კომპანიის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა დაბრუნდება ჩარიცხვიდან ორი სამუშაო დღეში.